Zpracování daňových přiznání a registrace

Tato služba zahrnuje zpracování všech typů daňových přiznání, včetně doprovodných daňových hlášení, oznámení a zpracování jiné zákonem stanovené daňové dokumentace.

Daň z přidané hodnoty (DPH)

 • zpracování agendy DPH (přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení),
 • registrace k DPH - dobrovolná i po překročení obratu 1 mil. Kč,
 • zdanění internetové reklamy,
 • registrace a pravidelná agenda identifikovaných osob k DPH,
 • poradenství v oblasti přenesené daňové povinnosti, poskytování služeb v rámci EU
 • zpracování daňového přiznání k DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOOS/OSS)

Daň z příjmů právnických osob

 • Zpracování daňových přiznání na základě předané dokumentace, kdy součástí není prověření stavu účetnictví a daňový audit. Odpovídáme však za formální správnost vyplnění daňového přiznání a za správné vyčíslení daňové povinnosti
 • Zpracování daňových přiznání na základě předané dokumentace, včetně prověření stavu a kontroly zpracovaného účetnictví a provedení daňového auditu
 • Zpracování daňových přiznání klientům, kterým současně zpracováváme účetnictví, kde kontrola účetnictví, daňový audit a podání přiznání v prodlouženém termínu k 1.7. je součástí účetních služeb
 • Možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, tj. v zákonném prodlouženém termínu k 1.7. Odložíte svoji daňovou povinnost a získáte jistotu, že je daň stanovena správně.

Daň z příjmů fyzických osob

 • Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob i Přehledy OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů prostřednictvím daňového poradce, tj. v zákonném prodlouženém termínu k 1.7. Odložíte svoji daňovou povinnost a získáte jistotu, že je daň stanovena správně.

Máme zkušenosti se zdaněním různorodých příjmů:

 • příjmy z podnikání,
 • příjmy ze souběhu pracovních poměrů, dohod o provedení práce,
 • příjmy z nájmu,
 • příjmy z prodeje cenných papírů,
 • příjmy ze zaměstnaneckých akcií.

Zdanění nemovitých věcí

Připravíme pro vás daňové přiznání a vypočítáme daňovou povinnost.

 • Daň z nemovitých věcí

Silniční daň

Používáte motorové vozidlo pro podnikání? Potom jste poplatníkem silniční daně. Vypočítáme vaši zálohovou povinnost, sestavíme daňové přiznání a vypočítáme daň.

Spotřební daň

Vedení daňového skladu, zpracování přiznání k spotřební dani

Registrace

Zpracujeme pro Vás a podáme registraci :

 • k DPH - dobrovolná i po překročení obratu 1 mil. Kč
 • k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob
 • k silniční dani
 • k DPH ve zvláštním režimu jednoho správního místa (MOOS/OSS)