Daňové poradenství

Daňový systém České republiky je jedním z nejsložitějších na světě. Náš certifikovaný daňový poradce tento systém dokonale zná a permanentně studuje jeho změny. Ví o každé novelizaci, vyhlášce či jiných změnách příslušných zákonů a směrnic, včetně toho jaká úskalí s sebou přináší aplikace do praxe.

Každý obor má svá specifika, stejně tak každé podnikání. Proto Vaše daně budeme řešit individuálně s ohledem na Vaší situaci. Budeme hledat nejpřijatelnější formu zdanění, optimalizaci Vaší daňové povinnosti. Zastoupíme Vás při jednání s úřady, zajistíme Vám audit účetnictví. Jsme Vám po celou pracovní dobu k dispozici na telefonu nebo přes e-mail.

Daňové poradenství poskytujeme pro všechny typy podnikatelských subjektů. Rádi s vámi probereme daňové dopady zamýšlených investic, pomůžeme vám vyznat se v účetnictví a poradíme, jak nastavit administrativní procesy ve vaší firmě.

V rámci konzultací se nejčastěji věnujeme rozboru účetních výkazů a možnostem daňové optimalizace, nastavení administrativních procesů ve Vaší firmě nebo návrhem daňově výhodného řešení pro konkrétní obchodní případ.

Naší snahou je předcházet daňovým problémům našich klientů a minimalizovat jejich daňovou povinnost. Služba může být poskytována třemi základními formami:

  • Jednorázová daňová konzultace při řešení konkrétního problému
  • Trvalá podpora účetního oddělení klienta ve věcech daní
  • Trvalá podpora ve spojitosti s vedením účetnictví a účetním poradenstvím pro naše klienty
  • Daňový audit

Daňové poradenství je zajišťováno daňovou poradkyní Dagmar Střelcovou, zapsanou v komoře daňových poradců pod ev.č. 19006 a externími spolupracovníky z řad daňových poradců. Zárukou pro klienty daňových poradců je kromě složení vysoce náročných a sofistikovaných odborných zkoušek také regulace činnosti poradců zákonem o daňovém poradenství. Bezpodmínečné je také povinné pojištění poradců na případné škody z daňových rad.

Daňová poradkyně se mimo běžného vzdělávání účastní dvakrát ročně celorepublikového setkání daňových poradců, pracovníků Generálního finančního ředitelství a kontrolního oddělení krajských finančních úřadů. Na tomto setkání se diskutuje o problematických ustanovení daňových zákonů a jejich aplikaci v praxi, ale také je s předstihem informována o připravovaných daňových změnách v budoucnosti. Díky těmto cenným informacím může své klienty připravit na nastávající změny.

V rámci daňového auditu provádíme pro klienty před podáním daňového přiznání k dani z příjmů kontrolu stavu účetnictví, vyhodnocení rizikových oblastí, navržení postupů vedoucích k odstranění závadného stavu a součástí je i návrh daňové optimalizace v mezích platné legislativy.